fr  en
Centre européen pour les langues vivantes

Jana Bérešová

 

 

Current employment

Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Trnava University, Slovakia

Areas of expertise

Language assessment, language teaching, linguistics

Publications

  • BÉREŠOVÁ, J. 2014. Assessing grammar and vocabulary. Yes or No? In: Journal of International Scientific Publications. Vol. 8. 158 – 166 s. ISSN 1313-2547.
  • BÉREŠOVÁ, J. 2014. Autentické materiály a ich opodstatnenosť v cudzojazyčnom vzdelávaní. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis,  102 s. ISBN 978-80-8082-827-1.
  • BÉREŠOVÁ, J. 2014. Ethical awareness and fairness in language testing. In: European scientific journal. - ISSN 1857-7881. - Special edition (May 2014), p. 572-577.
  • BÉREŠOVÁ, J. 2014. Teaching and Testing Are Interrelated. But to What Extent? In: Procedia - social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. - Vol. 136 (2014), p. 175-180.
  • BÉREŠOVÁ, J 2012. Spoločný európsky referenčný rámec a jeho odraz vo výučbe mladších žiakov. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. 101 s. ISBN 978-80-8082-577-5.
  • BÉREŠOVÁ, J. 2011. The Impact of the Common European Framework of Reference on  Teaching and Testing in Central Eastern European Context. In Synergies Europe. Numéro 6/Année 2011. 177-190p. ISSN 1951-6088
  • NOIJONS, J., BÉREŠOVÁ, J., BRETON, G., SZABÓ, G. 2011. Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Highlights from the Manual. Strasbourg: Council of Europe. 92p. ISBN 978-92-871-7169-6.
  • BÉREŠOVÁ, J. 2005. Test vo výučbe anglického jazyka. Bratislava: MPC. 2005. 112 s. ISBN 80-8052-220-0.
  • BÉREŠOVÁ, J. 2004. Komunikatívne testovanie cudzích jazykov v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava: Trnavská univerzita. 96 s. ISBN 80-8974-96-0.
 • Szabó, G. (1996). Learning to "kook." How to make it tough but delicious. NovELTy. Vol. 3/1:40-57.
 • Szabó, G. (1996). The application of Item Response Theory in language testing. In Székely, G. and Jónás Cs. E. (eds)
  Nyelvek és Nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. 270-275.
 • Szabó, G. and Nikolov, M. (1996). Lessons learned. In Nikolov, M. and Horváth, J. (eds) Learning Lessons. Innovations in Teacher Education and Assessment. Pécs: Lingua Franca Csoport. 145-167.
 • Szabó, G. (1997). Breaking the bank: building a language testing item bank at JPU. In Kurdi, M. and Horváth, J. (eds) HUSSE Papers 1997. Pécs: University Press Pécs. 373-378.
 • Szabó, G. (1997). Item Response Theory in language testing. Testing Matters. Vol 2/2: 9-11.
 • Szabó, G. (1998). Item Response Theory in language testing. NovELTy. Vol. 5/2: 42-47
 • Bors, L., Nikolov, M., Pércsich, R. & Szabó, G. (1999). A pécsi nyolcadik osztályosok idegen nyelvi tudásának értékelése. Magyar Pedagógia. Vol. 99/4: 289-306.
 • Alderson, J. C., Pércsich, R. and Szabó, G. (2000). Results of piloting. In Alderson, J. C., Nagy, E. and Öveges, E. (eds) English Language Education in Hungary Part II. Examining Hungarian Learners’ Achievements in English. Budapest: The British Council. 82-91.
 • Alderson, J. C., Pércsich, R. and Szabó, G. (2000). Sequencing as an item type. Language Testing. Vol. 17/4: 423-447.
 • Cseresznyés, M., Horváth, J., Martsa, S., Nikolov, M., Pércsich, R., Sulyok, A., Szabó, G. & Szabó, K. (2000). Az alapműveltségi vizsga részletes követelményrendszere. Szeged: Mozaik
 • Nikolov, M., Pércsich, R. and Szabó, G. (2000). Piloting the basic-level examination. In Alderson, J. C., Nagy, E. and Öveges, E. (eds) English Language Education in Hungary Part II. Examining Hungarian Learners’ Achievements in English. Budapest: The British Council. 198-217.
 • Nikolov, M., Pércsich, R. & Szabó, G. (2000). A puding próbája: Alapszintű angol feladatok bemérésének tapasztalatai. Modern Nyelvoktatás. Vol. 6/4: 3-28.
 • Szabó, G. and Nyírő, Zs. (2000). Listening comprehension. In Alderson, J. C., Nagy, E. and Öveges, E. (eds) English Language Education in Hungary Part II. Examining Hungarian Learners’ Achievements in English. Budapest: The British Council. 149-159.
 • Szabó, G. (2003). Comparing the Language Performance of Teachers and Would-be Teachers. In Andor, J., Horváth, J. and Nikolov, M. (eds) Studies in English Theoretical and Applied Linguistics. Pécs: Lingua Franca Csoport
 • Szabó, G. (2006). Anchors aweigh! An analysis of the impact of anchor item’s number and difficulty range on item difficulty calibrations. In M. Nikolov & J. Horváth (Eds.), UPRT 2006: Empirical studies in English applied linguistics. Pécs: Lingua Franca Csoport. 249-262
 • Szabó, G. (2008). Applying Item Response Theory in Language Test Item Bank Building. München: Peter Lang.
 • Szabó, G. (2009). Ponthatár vagy képességszint? Az IRT-alapú teljesítményszint minimumok megállapításának gyakorlati kérdései a nyelvtudásmérésben. Modern Nyelvoktatás. Vol. 15/4. 3-13.
 • Szabó, G. & Kiszely Z. (2010). Államilag elismert nyelvvizsgarendszerek illetve az emelt szintű érettségi összevetése próbavizsgázói teljesítmények tükrében német és angol nyelvből. Modern Nyelvoktatás. Vol. 16/4. 19-38.
 • Huszti, J., Háry, L. Szabó, G. (2011). Anbindung der ECL-Prüfungsstufen an die Niveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. In M. Hahn & G. Wazel (Hrsg.) Theorie and Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute. 20 Jahre Intitut für Interkulturelle Kommunikation e.V. (pp. 117-128). Frankfurt am Main: Peter Lang
 • Nikolov M. & Szabó G. (2011). Az angol nyelvtudás diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 1-6. évfolyamán. In Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.) A kognitív és affektív fejlődés diagnosztikus mérése az iskola kezdő szakaszában (pp. 13-40). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
 • Nikolov M. & Szabó G. (2011). Establishing difficulty levels of diagnostic listening comprehension tests for young learnersof English. In Horváth, J. (ed). UPRT 2011: Empirical Studies in English Applied Linguistics. (pp. 73-82). Pécs: Lingua Franca Csoport.
 • Noijons, J., Béresová, J., Breton, G. & Szabó, G. (2011). (eds.) Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Highlights from the Manual. Graz: ECML
 • Szabó, G. (2011). Relating language examinations to the CEFR: ECL as a case study. In Matyniuk, W. (ed). Aligning Tests with the CEFR: Reflections on Using the Council of Europe's Draft Manual. (pp. 133-144). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Együd, Gy., Kiszely, Z. & Szabó, G. (2012). Comparing the Hungarian School-Leaving Examination with International Language Examinations. In Tsagari, D. & Csépes, I. (eds.). Collaboration in language testing and assessment. (pp. 109-126). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Nikolov, M. & Szabó, G. (2012). Assessing young learners’ writing skills: A pilot study of developing diagnostic tests in EFL. In Pusztai, G., Tóth, Z. & Csépes, I. (eds.). Current Research in the Field of Disciplinary Didactics: Hungarian Educational Research Journal (HERJ) Special Issues, 2. (pp. 50-62). Budapest: HERA
 • Nikolov, M. & Szabó, G. (2013). Developing diagnostic tests for young learners of EFL in grades 1 to 6. In Galaczi, E. D. & Weir, C. J. (eds.). Exploring Language Frameworks. (pp. 347-363). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Szabó, G. & Nikolov, M. (2013). An analysis of young learners’ feedback on diagnostic listening comprehension tests. In Mihaljević Djigunović, J. & Medved, M. (eds.). UZRT 2012: Empirical Studies in English Applied Linguistics. (pp. 7-21). Zagreb: FF Press.
 • Szabó, G. (2014). Applying objective measures of text difficulty in the comparison of texts in reading comprehension tasks. In Horváth, J. & Medgyes, P. (eds.). Studies in Honour of Marianne Nikolov. (pp. 385-398). Pécs: Lingua Franca Csoport.
 • Nikolov, M. & Szabó, G. (forthcoming in 2015). A study on Hungarian 6th and 8th graders’ proficiency in English and German at dual-language schools. In Holló, D. & Károly, K. (eds.). Inspirations in Foreign Language Teaching – Studies in language pedagogy and applied linguistics. Harlow: Pearson Education.
close

Professional Affiliation

IATEFL – Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group

TESOL – Testing, Evalution and Assessment Special Interest Group

Working Languages

English, French, Slovak, Czech, Russian, Hungarian

Cette initiative est réalisée dans le cadre d’un accord de coopération entre le Centre européen pour les langues vivantes et la Commission européenne, intitulé Méthodologies et évaluation innovantes dans l’apprentissage des langues (www.ecml.at/ec-cooperation)